Belasting betalen over loon

Wanneer u een loon hebt, moet u belasting betalen, hoe hoger uw loon, hoe hoger de belasting. Gelukkig merkt u hier zelf niet teveel van. Deze loonbelasting wordt namelijk rechtstreeks door de werkgever van uw loon gehaald en doorgegeven aan de fiscus. Deze laat op zijn beurt aan uw werkgever weten hoeveel deze moet afdragen […]

Belasting betalen over spaargeld

Wanneer u veel spaart, moet u belasting betalen. Maar wanneer bent u een grote spaarder? Want belasting betalen moet pas wanneer u boven de belastingvrije grens uitkomt. Gelukkig voor de meesten onder ons ligt deze grens behoorlijk hoog en zal de gemiddelde spaarder ze niet overtreffen. Het principe is dan ook dat de grootverdieners, of […]

Belasting betalen in termijnen

Belasting betalen zal iedereen die inkomsten verwerft vroeg of laat moeten doen. Of u gerechtigd bent om uw belasting al dan niet in termijnen te betalen, kunt u terugvinden op uw aanslagbiljet. Indien het wel toegelaten is, zult u een overzicht vinden van het aantal termijnen en de vervaldagen waarop u steeds een evenredig deel […]