Belasting betalen over erfenis

Bij een overlijden moet u heel wat regelingen treffen. Zo dient u de begrafenis te regelen, de koffietafel, een afscheidsbrief, enzovoort. Maar ook moet u belasting betalen als erfgename. Hier komen er twee belastingen aan bod. U moet enerzijds belasting betalen op de erfenis, de erfbelasting en anderzijds moet u belasting betalen op de verworven inkomsten van de overledene tot op de dag van zijn of haar overlijden, de inkomstenbelasting.

Belasting betalen als erfgename na een overlijden, hoeveel en wanneer?

Als erfgename moet u niet altijd belasting betalen. Dit hangt voor namelijk af van uw relatie tot de overledene en het bedrag dat u erft. Eerst en vooral wordt er naar de som van uw erfenis gekeken. In de wet is per categorie erfgename een bedrag vastgelegd waarop belasting betalen niet moet. Voor partners ligt dit bedrag in 2011 op 603.600 euro, voor kinderen of kleinkinderen is dit 19.114 euro, voor zieke of gehandicapte kinderen 57.342 euro, voor ouders 45.270 euro en voor derden 2.012 euro. Wanneer uw erfenis dit bedrag niet overstijgt, moet u dus geen belasting betalen.

In het andere geval wordt dit bedrag eerst afgetrokken van uw totale erfenis. Wat dan overblijft is de basis voor de berekening van de som waarom u belastingen zult betalen. Dit bedrag wordt opgedeeld in twee categorieën. Voor 2011 geldt dat u in de eerste categorie valt wanneer het bedrag lager is dan 118.708 euro en in de tweede categorie wanneer het hoger is. Daarnaast wordt ook hier rekening gehouden met uw relatie ten opzichte van de overledene. Partners en kinderen moeten in categorie 1 10% procent belasting betalen en in categorie 2 wordt dit 20%. Kleinkinderen moeten in het eerste geval 18% en in het tweede geval 36% belasting betalen. Voor derden loopt dit op tot 30% en 40%. Wanneer u dus een behoorlijke som erft van iemand die geen familie is van u, zult u behoorlijk veel belasting betalen. Wanneer u wel familie bent is dit beduidend minder, zelfs bij grote bedragen. De bedragen van zowel vrijstelling als percentage kunnen jaarlijks herzien worden en zijn dus geen vaststaande gegevens.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Captcha loading...