Belasting betalen over alimentatie

Bij een definitieve scheiding kan overeengekomen worden dat een van de partners alimentatie betaalt aan de minder vermogende. Dit is “partneralimentatie”. Daarnaast kan er ook een akkoord zijn om “kinderalimentatie” te betalen. Beide alimentaties zijn uiteraard afhankelijk van de financiële draagkracht van de ex-partners en het hoederecht van de kinderen. Naargelang het geval zal u hierop een belasting betalen.

Wie en wanneer moet over de alimentatie belasting betalen?

Voor kinderalimentatie moet de ontvanger nooit belasting betalen. De betaler kan enkel voor het levensonderhoud van kinderen tot 30 jaar, mits bijkomende voorwaarden, een aftrek op zijn belastbaar inkomen noteren en op die manier een fiscaal voordeel bekomen. Dus in totaal minder belasting betalen. Dan zijn er nog andere voordelen zoals thuiswonende kinderen (meestal bij de ontvanger) die eveneens recht op een bijkomende aftrek geven, afhankelijk van het inkomen.

Partneralimentatie kan gevraagd worden als de levensstandaard van de minst vermogende noemenswaardig verkleint, of als die partner bijvoorbeeld haar (zijn) baan heeft stopgezet voor de kinderen of om de andere partner de kans te geven carrière te maken of nog ziek is geworden gedurende de relatie. Op partneralimentatie moet de begunstigde altijd belasting betalen. De betaler kan wel deze alimentatie aftrekken van zijn belastbaar inkomen, op die manier moet hij op dat deel geen belasting betalen.

Soms wordt bij partneralimentatie een afkoopsom bedongen. Als deze na de officiële scheiding wordt betaald en bedoeld is als tussenkomst in het levensonderhoud, dan is ze aftrekbaar. Op die afkoopsom moet de betaler geen belasting betalen. De ontvanger heeft een bijkomend inkomen en zal dus hierop een belasting betalen. In veel gevallen is het fiscaal voordeliger om een koopsompolis aan te gaan bij een financiële instelling. Deze kan u dan begeleiden in het kader van een fiscale optimalisatie.

De fiscale optimalisatie in verband met het belasting betalen over alimentatie of de bijkomende aftrek onder bepaalde voorwaarden is in feite gespecialiseerde materie.   Het verdient dan ook aanbeveling om u van bij het begin te laten bijstaan. Zonder in detail te treden kan bijvoorbeeld een te laag kwartaalbedrag per kind aanleiding geven tot het belasting betalen op dat bedrag.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Captcha loading...