Belasting betalen in termijnen

Belasting betalen zal iedereen die inkomsten verwerft vroeg of laat moeten doen. Of u gerechtigd bent om uw belasting al dan niet in termijnen te betalen, kunt u terugvinden op uw aanslagbiljet. Indien het wel toegelaten is, zult u een overzicht vinden van het aantal termijnen en de vervaldagen waarop u steeds een evenredig deel van uw belasting zal moeten doen. Uw belasting betalen moet u daarop steeds tijdig doen, want het bedrag moet op de rekening van de ontvanger staan op de vervaldatum en geen dag later.

Welke belasting kunt u in termijnen betalen?

Belasting betalen in termijnen is helaas niet voor elk type belasting mogelijk. In Nederland geldt dit enkel voor de voorlopige aanslagen, de inkomstenbelasting of premie van de volksverzekering en de vennootschapsbelasting wanneer ze zijn opgelegd in hetzelfde jaar als dat waarop de belasting betrekking heeft. Deze belasting betalen in verschillende termijnen, kan enkel wanneer u toelating heeft en de termijnen moeten allemaal gelijk zijn.

Het aantal termijnen waarop uw belasting betalen mogelijk is, is afhankelijk van de dagtekening die u terugvindt op uw aanslagbrief. Wanneer deze datum na 1 november valt, kut u uw belasting betalen op een termijn van zes weken.

Belasting betalen kan u veel kopzorgen brengen wanneer het een zeer hoog bedrag betreft. Uw belasting betalen binnen de gestelde termijn kan zelf echt onmogelijk zijn indien het gevraagde bedrag hoger ligt dan wat u momenteel kunt missen. Helaas is uw belasting betalen in termijnen niet zomaar toegelaten. Wanneer u echter onmogelijk aan uw belasting kunt voldoen, kunt u de belastingdienst aanschrijven en termijnbetalingen voorstellen. Zorg er wel voor dat deze termijnen een realistische termijn zijn voor het voldoen van uw belasting. Betalen moet u in ieder geval. En een al te lange termijn zal niet aanvaard worden. Een hoge belasting betalen kunt u vermijden door tijdens het jaar voorafbetaling uit te voeren of voldoende geld opzij te zetten voor dit doel. Zo komt u niet jaarlijks voor een verrassing te staan wanneer u uw aanslagbiljet in de bus krijgt. Een kleine som bijbetalen is voor de meeste onder ons geen enkel probleem.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Captcha loading...