Artikelen door Robbert

Belasting betalen over pensioen

Wanneer u de leeftijd van 65 hebt bereikt, kunt u in Nederland officieel gaan genieten van uw pensioen. Om ervoor te zorgen dat u op dat ogenblik niet geheel zonder inkomen valt, bouwt u tijdens uw carrière een pensioen op, dit gaat maandelijks van uw loon, samen met uw belasting. Betalen doet u dus niet […]

Belasting betalen over alimentatie

Bij een definitieve scheiding kan overeengekomen worden dat een van de partners alimentatie betaalt aan de minder vermogende. Dit is “partneralimentatie”. Daarnaast kan er ook een akkoord zijn om “kinderalimentatie” te betalen. Beide alimentaties zijn uiteraard afhankelijk van de financiële draagkracht van de ex-partners en het hoederecht van de kinderen. Naargelang het geval zal u […]

Belasting betalen over erfenis

Bij een overlijden moet u heel wat regelingen treffen. Zo dient u de begrafenis te regelen, de koffietafel, een afscheidsbrief, enzovoort. Maar ook moet u belasting betalen als erfgename. Hier komen er twee belastingen aan bod. U moet enerzijds belasting betalen op de erfenis, de erfbelasting en anderzijds moet u belasting betalen op de verworven […]

Belasting betalen over loon

Wanneer u een loon hebt, moet u belasting betalen, hoe hoger uw loon, hoe hoger de belasting. Gelukkig merkt u hier zelf niet teveel van. Deze loonbelasting wordt namelijk rechtstreeks door de werkgever van uw loon gehaald en doorgegeven aan de fiscus. Deze laat op zijn beurt aan uw werkgever weten hoeveel deze moet afdragen […]

Belasting betalen over spaargeld

Wanneer u veel spaart, moet u belasting betalen. Maar wanneer bent u een grote spaarder? Want belasting betalen moet pas wanneer u boven de belastingvrije grens uitkomt. Gelukkig voor de meesten onder ons ligt deze grens behoorlijk hoog en zal de gemiddelde spaarder ze niet overtreffen. Het principe is dan ook dat de grootverdieners, of […]

Belasting betalen in termijnen

Belasting betalen zal iedereen die inkomsten verwerft vroeg of laat moeten doen. Of u gerechtigd bent om uw belasting al dan niet in termijnen te betalen, kunt u terugvinden op uw aanslagbiljet. Indien het wel toegelaten is, zult u een overzicht vinden van het aantal termijnen en de vervaldagen waarop u steeds een evenredig deel […]