Belasting betalen over pensioen

Wanneer u de leeftijd van 65 hebt bereikt, kunt u in Nederland officieel gaan genieten van uw pensioen. Om ervoor te zorgen dat u op dat ogenblik niet geheel zonder inkomen valt, bouwt u tijdens uw carrière een pensioen op, dit gaat maandelijks van uw loon, samen met uw belasting. Betalen doet u dus niet […]

Belasting betalen over alimentatie

Bij een definitieve scheiding kan overeengekomen worden dat een van de partners alimentatie betaalt aan de minder vermogende. Dit is “partneralimentatie”. Daarnaast kan er ook een akkoord zijn om “kinderalimentatie” te betalen. Beide alimentaties zijn uiteraard afhankelijk van de financiële draagkracht van de ex-partners en het hoederecht van de kinderen. Naargelang het geval zal u […]

Belasting betalen over erfenis

Bij een overlijden moet u heel wat regelingen treffen. Zo dient u de begrafenis te regelen, de koffietafel, een afscheidsbrief, enzovoort. Maar ook moet u belasting betalen als erfgename. Hier komen er twee belastingen aan bod. U moet enerzijds belasting betalen op de erfenis, de erfbelasting en anderzijds moet u belasting betalen op de verworven […]