betalen belastingUw belasting betalen

Belasting betalen over pensioen


Wanneer u de leeftijd van 65 hebt bereikt, kunt u in Nederland officieel gaan genieten van uw pensioen. Om ervoor te zorgen dat u op dat ogenblik niet geheel zonder inkomen valt, bouwt u tijdens uw carrière een pensioen op, dit gaat maandelijks van uw loon, samen met uw belasting. Betalen doet u dus niet in één keer, maar in maandelijkse schijven. Wat u overhoudt, is uw netto loon. Ook wanneer u niet meer in loondienst bent en pensioen krijgt, moet u belasting betalen. Vanzelfsprekend hoeft u echter geen bedrag meer af te dragen om een pensioen op te bouwen. Wanneer u geld te kort komt om in uw belastingplichten te kunnen voldoen, kunt u proberen om een regeling te treffen met de belastingdienst. Ook kunt u particulier geld lenen, bij een van de vele particuliere geldverstrekkers, om zodoende uw belastingen te kunnen betalen. Wilt u snel inzicht in hoeveel u kunt lenen. Gebruik dan de lening simulator!

Hoeveel belasting betalen op uw pensioen?

Iedereen moet belasting betalen op zijn pensioen, maar niet iedereen betaalt evenveel. Het bedrag hangt voor een groot deel af van de hoogte van uw pensioen. Uw jaarlijkse pensioen is namelijk een bruto en geen netto bedrag. Hierop moet u eerst nog belasting betalen. Deze belasting bestaat uit een loonbelasting, een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en een premie voor de volksverzekering. U moet niet zelf deze belasting betalen, ze wordt automatisch ingehouden en wat u ontvangt is uw netto pensioen.

Eens u 65 bent zult u hoogst waarschijnlijk minder belasting betalen dan voorheen. Dit komt doordat het bedrag voor de algemene ouderdomswet komt te vervallen. Daardoor ligt het netto loon hoger bij een pensioen dan bij een identiek brutoloon. Wanneer uw pensioen en Aow uitkering samen echter 18.218 euro overstijgen, dan zal u vermoedelijk een hogere belasting betalen. U moet dit verschil in belasting betalen nadat de belastingdienst dit verrekent heeft met een naheffing. Wanneer dit verschil hoog is, kunt u de belasting betalen in termijnen. Een andere optie is het aanvragen van een voorlopige aanslag bij de belastingdienst, zo weet u dadelijk of zult moeten bijbetalen of niet.

Ook wanneer u beslist om vervroegd met pensioen te gaan moet u belasting betalen. Bovendien ligt uw pensioen in dit geval lager doordat u er langer gebruik van wilt maken. Het is dus aan te raden om vooraf goed stil te staan bij de invloed ervan op uw inkomsten en u voldoende te informeren.

Belasting betalen over alimentatie

Bij een definitieve scheiding kan overeengekomen worden dat een van de partners alimentatie betaalt aan de minder vermogende. Dit is “partneralimentatie”. Daarnaast kan er ook een akkoord zijn om “kinderalimentatie” te betalen. Beide alimentaties zijn uiteraard afhankelijk van de financiële draagkracht van de ex-partners en het hoederecht van de kinderen. Naargelang het geval zal u … Lees verder

Belasting betalen over erfenis

Bij een overlijden moet u heel wat regelingen treffen. Zo dient u de begrafenis te regelen, de koffietafel, een afscheidsbrief, enzovoort. Maar ook moet u belasting betalen als erfgename. Hier komen er twee belastingen aan bod. U moet enerzijds belasting betalen op de erfenis, de erfbelasting en anderzijds moet u belasting betalen op de verworven … Lees verder

Belasting betalen over loon

Wanneer u een loon hebt, moet u belasting betalen, hoe hoger uw loon, hoe hoger de belasting. Gelukkig merkt u hier zelf niet teveel van. Deze loonbelasting wordt namelijk rechtstreeks door de werkgever van uw loon gehaald en doorgegeven aan de fiscus. Deze laat op zijn beurt aan uw werkgever weten hoeveel deze moet afdragen … Lees verder

Belasting betalen over spaargeld

Wanneer u veel spaart, moet u belasting betalen. Maar wanneer bent u een grote spaarder? Want belasting betalen moet pas wanneer u boven de belastingvrije grens uitkomt. Gelukkig voor de meesten onder ons ligt deze grens behoorlijk hoog en zal de gemiddelde spaarder ze niet overtreffen. Het principe is dan ook dat de grootverdieners, of … Lees verder

Belasting betalen in termijnen

Belasting betalen zal iedereen die inkomsten verwerft vroeg of laat moeten doen. Of u gerechtigd bent om uw belasting al dan niet in termijnen te betalen, kunt u terugvinden op uw aanslagbiljet. Indien het wel toegelaten is, zult u een overzicht vinden van het aantal termijnen en de vervaldagen waarop u steeds een evenredig deel … Lees verder